• Forum Flen

  Forum Flen satsar på Flensbygden!

  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden
  • Forum Flen är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar.
  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden

  Kort information om föreningen

  Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30-tal företagare i kommunen. Idén var att skapa en nätverksorganisation för en bättre samverkan mellan företagen i Hela kommunen. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

  Föreningens uppdrag från sina medlemmar är att vara en möjliggörande för nätverkande för att skapa affärer och samarbetspartners. Föreningen ska också vara en port till kontakter runt om i övriga regioner med extra fokus på KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker).

 • Handlargrupp

  Handlargrupp

  Forum Flens Handelsgrupp

  Forum Flens Handelsgrupp är en del av Forum Flen. Gruppen består av handlare och affärsidkare i Flens kommun. Syftet med gruppen är att få handlare och affärsidkare att samarbeta för en bättre handel i Hela Flens kommun.

  Viktiga frågor för gruppen;

  • Att få våra invånare att handla mer på hemmaplan.
  • Större kännedom om varandras verksamheter (det inte jag har kanske du har)
  • Gemensam marknadsföring
  • Dela med sig av tips och idéer
  • Prata positivt om varandra samt om Flensbygden

  Bli en del av en starkare handel i Flens kommun

  Välkommen till Forum Flens handelsgrupp

  Som Handlare/Affärsidkare kan vi också tipsa om Handlarnas egen facebooksida

  https://www.facebook.com/groups/336145069843449/

  För mer info kontakta
  Joakim Andersson Samordnare Forum Flen
  Tele: 070-4410495
  naringsliv@forumflen.se

 • En väg in

  En väg in – för Näringslivet

   Nu är det lättare för dig som företagare att få hjälp av kommunen.

  ”En väg in”  är ett arbetssätt som innebär ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och därmed förbättrad service för dig som företagare i kommunen.

  I arbetsgruppen ”En väg in” ingår miljökontoret, näringslivskontoret, plan- och byggkontoret, räddningstjänsten, Socialförvaltningen med serveringstillstånd och Tekniska förvaltningen med gatukontoret.

  Offentlig upphandling

  Har du fler frågor angående offentliga upphandlingar kontakta

  Åsa Johansson
  Controller inom inköp och upphandling
  Kommunledningsförvaltningen, Flens kommun
  Sveavägen 1, 642 81 Flen
  Telefon: 0157-430 128
  asa.johansson@flen.se

    

 • Kompetensstöd Flen (KSF)

  Kompetensstöd Flen

  Inom företagarföreningen Forum Flen har vi vid flera tillfällen diskuterat hur
  företagare inom kommunen kunde få tillgång till externt stöd och gjort ett
  antagande:

  1. Flens företag borde ha behov av hjälp, från tid till annan, i sakfrågor
  och få ta del av erfarenheter som företaget i vanliga fall inte har
  tillgång till.

  2. Det borde finnas många kompetenta personer i Flen som är
  intresserade av att dela med sig sin kunskap och ha ”ett finger” i Flen’s
  näringsliv.

  I Forum Flens styrelse har vi därför tagit ett beslut att gå ut med en enkät till
  alla medlemmar inom Forum Flen för att bättre förstå om vårt antagande ovan
  är riktigt eller ej.

  Vi har som arbetsnamn på detta valt Kompetensstöd Flen (KSF) och grovt skapat nedanstående beskrivning som verksamhetens syfte. KSF är tänkt att vara en träffpunkt där senior affärs-och organisationskompetens erbjuds och där erfarenhet och kunskap utväxlas mellan kollegiets ledamöter och deras kunder. En medverkan som kan ge uppdrag för seniorer och företag/verksamheter nya dimensioner.

  KSF erbjuder även en stunds samvaro som leder till ett socialt nätverk samt även kompetensökning för deltagarna. Med deltagarna menas både KSF:S medlemmar samt intresserade företag i Flens kommun KSF har idag några få medlemmar inom managementkonsultområdet med mångårig erfarenhet av olika organisatoriska utmaningar som marknad/försäljning, process orientering, ledningsarbete, kvalitetsarbete, ekonomistyrning m.m. i affärer och verksamheter utifrån behov och nytta. KSF:s syfte är att:

  • Erbjuda ledamöternas kompetens till företag inom Flens kommun
  • Bidra till utvecklingen av Flens näringsliv
  • Om så önskas, deltaga i styrelsearbete
  • Förstå behov och drivkrafter bakom Flens näringsliv
  • Genomföra seminarier inom aktuella områden
  • Skapa och underhålla kundrelationer samt utvidga kontaktnätet.

  Utifrån ovanstående skulle vi därför uppskatta om du hade lust att svara på
  nedanstående frågor genom att fylla i formuläret här nedan senast 30 november 2019.

  Vi återkommer innan 15 december med en sammanställning av allas svar.

  Hälsningar
  Forum Flen

 • Verksamhetsplan

  Här hittar du Forum Flens Verksamhetsplan 2019-2020

  Verksamhetsplan 2019-2020

 • Information om registerhantering

  Information om registerhantering

  Omfattning

  Forum Flen är en ekonomisk förening med syfte att utveckla näringslivet i Flens kommun genom att underlätta samarbete mellan medlemmarna och kommunen. För att kunna stödja den kommunikation som behövs måste Forum Flen upprätthålla register där viss personinformation finns. De register som Forum Flen upprätthåller ska primärt innehålla de företag som verkar inom Flen, både nuvarande och potentiella. Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget.

  Policy

  Forum Flens register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

  Forum Flen ska eftersträva att ha så få, centrala register som möjligt och inga lokala register annat än arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter. Centrala register hanteras under ansvar av styrelsen. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. Föreningens register får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av föreningen själv.

  Utsedd ansvarig

  Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas till naringsliv@forumflen.se.

  Forum Flen har följande register:

  1. Medlemsregister. Omfattar föreningens medlemsföretag och utsedda kontaktpersoner.
  2. Medlemsförteckning på hemsidan (https://forumflen.se/medlemskap/vara-medlemmar/).Innehåller ingen personinformation utan länkar direkt till respektive företags hemsidor.
  3. Sändlista för information till nuvarande och potentiella medlemmar samt andra intressenter.Innehåller namn, företag, mailadress och telefonnummer.
  4. Lokala, tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden.

  Förutsättningar och regler för registren:
  • Sändlista får användas för att underlätta kontakter mellan deltagarna på listan. Den får också

  användas för distribution av information i de fall styrelsen för Forum Flen anser att informationen stödjer föreningens intressen.

  Information

  Information om vår hantering av personuppgifter ska finnas på Forum Flens hemsida. Initialt skickas information ut till samtliga som finns på Sändlistan. Därefter kommuniceras informationen vid registrering av nya deltagare på sändlistan.

  Forum Flens styrelse, 2018-05-17

 • Styrelse

  Forum Flens styrelse består av:

  Ordförande: Hannah Larsson, Kvalité Häst och Hund, Lida Gård
  hannah.larsson@lidagardflen.se

  Hej, Ett nytt spännande år väntar runt hörnet. I april hade vi årsmöte och vi fick också in en hel del nya ansikten i styrelsen. Under året som gått har vi i styrelsen jobbat aktivt med den nya näringslivsstrategin samt vår egen affärsplan som ska sätta riktningen för Forum Flens framtida arbete. Torsdagen den 9 november gick den första ”Näringslivets dag” av stapeln. Premiären var i Sparreholm. Det är ett nytt koncept vi har börjat med och målet är att genomföra evenemanget i kommunens alla större orter. Återigen har också besöksnäringen ökat i kommunen och vi har fler företag som bankar på dörren och vill starta upp sina verksamheter. Nästa år är det mässa igen i GB-Hallen. Det är redan nu många företag som bokat en monter. Mässan är en av Sörmlands största, med över 100 utställande företag. I maj återkommer stadsfestivalen Fest i Flen igen. Vi jobbar nu med planeringen för fullt och laddar för en späckad helg i maj, men först ska vi välkomna julen som äntligen knackar på dörren. Passa på och njut av den goda julmaten och handla era klappar här i vår fina kommun. För mer info vad som händer och vad vi jobbar besök vår hemsida forumflen.se eller facebooksida Forum Flen. Nu tar vi nya härliga tag mot 2018. Vi i styrelsen vill önska alla en gott nytt år! HANNAH LARSSON Ordförande Forum Flen

  Ledamot: Igor Papec, Unilever Produktion/GB Glace Flen

  igor.papec@unilever.com

  Ledamot: Mårten Ingestad, Ingestad Consulting AB
  marten@ingestadconsulting.com

  Ledamot: Maria Hammarbäck, Sörmlands Sparbank
  Maria.Hammarback@sormlandssparbank.se

  (Bild kommer)

  Ledamot: Håkan Falck, Egen företagare
  haakan.falck@gmail.com

  (Bild kommer)

  Ledamot: Louise Prytz, Volvo Production

  louise.prytz@volvo.com

  (Bild kommer)

  Ledamot: Caroline Lindh, Vallinska Bokhandeln 
  caroline@lindh.se

  Ledamot: Robert Dalhammer, Handelsbanken
  rowe05@handelsbanken.se

  (Bild kommer)

  Ledamot: Thomas Lövgren, Lövgren konsult AB

  thomas.lovgren@nyforetagarcentrum.se

  (Bild kommer)

  Administratör/Samordnare: Jocke Andersson
  naringsliv@forumflen.se
  070-4410495

 • Industrigrupp

  Industrigrupp

  Under förra året har vi dragit igång en industrigrupp som leds av ledamot Mårten Ingestad. Just nu jobbar Mårten med intervjuer samt att han har tagit fram en tidsplan. Cirka 20 företag är listade från branschen men alla som känner gemenskap med gruppen är såklart välkomna. Frågor och önskemål där vi kan samverka bättre är t.ex. rekrytering och kompetensutveckling. Förbättra den interna marknadsföringen och skapa en plattform för kortare information om framgångar hos de medverkande företagen. Parallellt med detta ingår också vår samordnare Joakim i styrgruppen för tillväxtprojektet KFV där det arbetas med att kartlägga kompetensen för vår region.

  Är du intresserad att delta, hör av dig då till oss naringsliv@forumflen.se

  Mårten Ingestad styrelseledamot och industrifrågor

 • Forum Flen Magasinet

  Forum Flen Magasinet

  Här kan du läsa Forum Flen Magasinet. Klicka på länken.

  FFMagasinet

  FFMagasinetjul2019

  FFMagasinet vår sommar 2019

  Julnumret 2018

  Mässmagasinet

  Julnumret 2017

  Julnumret 2016

 • Pågående och avslutade projekt

  Pågående och avslutade projekt

  Samarbete för en bättre väg

  Här kan du läsa artikeln från Eskilstuna-Kuriren om vårt gemensamma intiativ till bättre väg för 55.an.

  Politiker och näringslivet vill att väg 55 blir säkrare

  ____________________________________________________

  Hur vill partierna utveckla näringslivet i vår kommun.

  Det lokala näringslivet har stor betydelse för attraktivitet och livskvalitet i landets kommuner. Det gäller också i Flens kommun.

  Nu ska kommunens nya näringslivsstrategi omsättas i handling och de vägval som de politiska partierna gör kommer att få betydelse för hur företagsklimatet utvecklas.

  Därför har vi från Forum Flens sida, inför det allmänna valet den 9 september vänt oss till samtliga politiska partier i kommunfullmäktige. Hur vill man utveckla näringslivet och förbättra företagsklimatet i kommunen?

  Vi har ställt fyra frågor, fått svar av samtliga åtta partier i kommunfullmäktige och väljer nu att i ett utskick till hushållen redovisa partiernas svar men du kan även läsa folder här >> Inför valet!

  Våra frågor och partiernas svar presenteras på sidorna 2-4 i den ordning svaren kom in.