• Forum Flen

  Forum Flen satsar på Flensbygden!

  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden
  • Forum Flen är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar.
  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden

  Kort information om föreningen

  Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30-tal företagare i kommunen. Idén var att skapa en nätverksorganisation för en bättre samverkan mellan företagen i Hela kommunen. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

  Föreningens uppdrag från sina medlemmar är att vara en möjliggörande för nätverkande för att skapa affärer och samarbetspartners. Föreningen ska också vara en port till kontakter runt om i övriga regioner med extra fokus på KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker).

  Här kan du läsa en längre presentation om föreningen.

  Presentation av Forum Flen

 • En väg in

  En väg in – för Näringslivet

   Nu är det lättare för dig som företagare att få hjälp av kommunen.

  ”En väg in”  är ett arbetssätt som innebär ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och därmed förbättrad service för dig som företagare i kommunen.

  I arbetsgruppen ”En väg in” ingår miljökontoret, näringslivskontoret, plan- och byggkontoret, räddningstjänsten, Socialförvaltningen med serveringstillstånd och Tekniska förvaltningen med gatukontoret.

  Offentlig upphandling

  Har du fler frågor angående offentliga upphandlingar kontakta

  Åsa Johansson
  Controller inom inköp och upphandling
  Kommunledningsförvaltningen, Flens kommun
  Sveavägen 1, 642 81 Flen
  Telefon: 0157-430 128
  asa.johansson@flen.se

    

 • Verksamhetsplan

  Verksamhetsplan 2023-2024

  Forum Flen Verksamhetsplan 2023-2024

 • Information om registerhantering

  Information om registerhantering

  Omfattning

  Forum Flen är en ekonomisk förening med syfte att utveckla näringslivet i Flens kommun genom att underlätta samarbete mellan medlemmarna och kommunen. För att kunna stödja den kommunikation som behövs måste Forum Flen upprätthålla register där viss personinformation finns. De register som Forum Flen upprätthåller ska primärt innehålla de företag som verkar inom Flen, både nuvarande och potentiella. Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget.

  Policy

  Forum Flens register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

  Forum Flen ska eftersträva att ha så få, centrala register som möjligt och inga lokala register annat än arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter. Centrala register hanteras under ansvar av styrelsen. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. Föreningens register får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av föreningen själv.

  Utsedd ansvarig

  Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas till naringsliv@forumflen.se.

  Forum Flen har följande register:

  1. Medlemsregister. Omfattar föreningens medlemsföretag och utsedda kontaktpersoner.
  2. Medlemsförteckning på hemsidan (https://forumflen.se/medlemskap/vara-medlemmar/).Innehåller ingen personinformation utan länkar direkt till respektive företags hemsidor.
  3. Sändlista för information till nuvarande och potentiella medlemmar samt andra intressenter.Innehåller namn, företag, mailadress och telefonnummer.
  4. Lokala, tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden.

  Förutsättningar och regler för registren:
  • Sändlista får användas för att underlätta kontakter mellan deltagarna på listan. Den får också

  användas för distribution av information i de fall styrelsen för Forum Flen anser att informationen stödjer föreningens intressen.

  Information

  Information om vår hantering av personuppgifter ska finnas på Forum Flens hemsida. Initialt skickas information ut till samtliga som finns på Sändlistan. Därefter kommuniceras informationen vid registrering av nya deltagare på sändlistan.

  Forum Flens styrelse, 2018-05-17

 • Styrelse

  Forum Flens styrelse består av:

  Ordförande: Mikael Larsson
  mikael@forumflen.se 

  Ledamot: Igor Papec, Unilever Produktion/GB Glace Flen

  igor.papec@unilever.com

  Ledamot: Linda Hurtig, Sörmlands Sparbank
  linda.hurtig@sormlandssparbank.se

  Ledamot: Sofia Malmsten, Svensk Fastighetsförmedling
  sofia.malmsten@svenskfast.se

  Ledamot: Sofia Tinglöf Fredriksson, Hotel Malmköping med restaurang Hjorten & Gösen
  sofia@hotelmalmkoping.se 

  (Bild kommer)

  Ledamot: Mattias Carlsson, GTS Frakt
  mattias@gtsfrakt.se 

  (Bild kommer)

  Ledamot: Marcus Eriksson, Tjeders Industri AB
  m.eriksson@tjeders.se

  (Bild kommer)

  Ledamot: Marita Karlsson, Volvo Group
  marita.karlsson@volvo.com

  (Bild kommer)

  Ledamot: Josefin Lagerhorn, Blacksta Öl & Vingård
  info@blackstavingard.se

  Adjungerad Ledamot: Frida Vidén, TF Näringslivschef Flens kommun
  frida.viden@flen.se 

  (Bild kommer)

  Administratör/Samordnare: Jocke Andersson
  naringsliv@forumflen.se
  070-4410495

 • Företagsamma Flen – Minimässan

  Välkommen att besöka minimässan Företagsamma Flen

  Träffa lokala företag, organisationer, skolor, politiker och myndigheter på Prins Wilhelms torg. De finns på plats och berättar om sina verksamheter och framtida planer kopplat till lokalt näringsliv och arbetsmarknad.

  Med fokus på samverkan mellan alla aktörer så bygger Företagsamma Flen på att berätta och informera om att det är i Sörmland man ska bo, arbeta och förverkliga sina drömmar. Det pågår ständigt utvecklingsfokuserade aktiviteter runt om i vår region och vår kommun är inget undantag. Det här är något att vara riktigt stolt över.

  Minimässan planeras återkomma hösten 2023.

 • Forum Flen Magasinet

 • Pågående och avslutade projekt

  Pågående och avslutade projekt

  Frågor till våra politiska partier

  Under det senaste året har styrelsen haft möten med kommunens åtta politiska partier där vi presenterat vår verksamhet. Både enskilt med partierna och med gruppledarna. Nu är det snart val och vi vill få en liten uppdatering på hur deras tankar går kring näringslivsfrågor.

  Vi har ställt fyra frågor som vi nu fått svar på.
  Du finner dem här >>

  1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i kommunen?
  2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen?
  3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen?
  4.  På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen?f
 • Årsmöten

  Årsmötesprotokoll för verksamhetsåret 2022

  Årsmötesprotokoll Forum Flen för verksamhetsåret 2022.pdf