Bli medlem

VÄLKOMMEN TILL FORUM FLEN

Nyheter & Aktiviteter

VAD HÄNDER HÄR NÄST?

Vi är våra medlemmar

SE VILKA MEDLEMMAR VI ÄR

NYHETER & AKTIVITETER

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Flen. Forum Flens En väg in är till för våra medlemmar att komma i kontakt med rätt person. Du kanske behöver tips och hjälp från någon av våra medlemmar eller någon på Flens kommun. Forum Flen har också representanter i Näringslivsrådet där vi kan ta med din specifika fråga. I näringslivsrådet ingår Kommunstyrelsens presidium (ordförande i näringslivsrådet är kommunstyrelsens ordförande), kommunchef samt  kommunens näringslivschef och företagare med olika branschinriktningar.

Hör av dig till oss i styrelsen med din fråga så tar vi den vidare och återkopplar så fort som möjligt.

naringsliv@forumflen.se

________________________________________________

Frågor till våra politiska partier

Under det senaste året har styrelsen haft möten med kommunens åtta politiska partier där vi presenterat vår verksamhet. Både enskilt med partierna och med gruppledarna. Nu är det snart val och vi vill få en liten uppdatering på hur deras tankar går kring näringslivsfrågor.

Vi har ställt fyra frågor som vi nu fått svar på.
Du finner dem här >>

  1. Hur arbetar ert parti för en långsiktig handlingsplan gällande näringslivet i kommunen?
  2. Hur arbetar ni för en långsiktig etableringsplan för att locka företag till kommunen?
  3. Hur arbetar ni för att öka inflyttningen till kommunen?
  4.  På vilket sätt vill ni påverka företagsklimatet i kommunen?f

________________________________________________

Forum Flen Magsinet

Här är senaste numret av Forum Flen Magasinet. Nästa nummer kommer i slutet av november.

Klicka här för att läsa >>

FLENS KOMMUNS NÄRINGSLIV

I Flens kommun finns nästan 2 000 registrerade företag, de flesta är småföretagare med 1-5 anställda.
Här finns också större företag som GB Glace, Volvo Parts, Tjeders Industri, Vrena Mekaniska, Flens Byggmaskiner och Momento.
Bland kommunens småföretagare finns dessutom en betydande mängd tjänsteföretag.

Kontakt Tf. Näringslivschef
Frida Vidén
Kommunledningsförvaltningen
Flens kommun
642 81 Flen
Tel 0157-43 0092
frida.viden@flen.se
www.flen.se

FLENS KOMMUNS “EN VÄG IN”

En väg in är Flens kommuns arbetssätt att erbjuda näringslivet en bättre och snabbare service.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Flen. En väg in är till för både befintliga och blivande företagare i Flen. På en väg in kan du träffa olika funktioner i kommunen som du behöver komma i kontakt med för att få hjälp. Det kan vara en bygglovshandläggare, planarkitekt med flera.

Du kan boka möte med representanter från Flens kommun och En väg in direkt via vårt formulär. I formuläret fyller du i dina uppgifter och svarar på frågor, så kan kommunens representanter vara förberedda inför mötet.

Anmäl dig på möte med en väg in här
Anmälan – En Väg In

STARTA FÖRETAG

Ta chansen och starta din dröm.

NyföretagarCentrum Västra Sörmland hälsar dig som funderar på att starta företag eller precis har startat eget, välkommen på kostnadsfri, konfidentiell och objektiv rådgivning!

NyföretagarCentrum finns till för dig som är nyföretagare och entreprenör i kommunerna Katrineholm, Flen och Vingåker. Här kan du få rådgivning, stöd och information i samband med din företagsstart.

För mer information besök NyföretagarCentrum hemsida här >>

INFORMATION & LÄNKAR

Vår egen mässan Bygga, Bo & Hälsa genomförs vart annat år. Nästa gång den är tillbaka är våren 2024.

Besök mässan hemsida för mer info ByggaBo&Hälsa

____________________________________________________

Verksamt.se

På Verksamt.se hittar du mer information och tips på stöd för dig som driver eget företag,  Verksamt.se 

____________________________________________________

Stöd till Besöksnäringen

För att stötta dig som företagare inom besöksnäringen i Sörmland, tillhandahåller Stua ett stöd för att ge akut rådgivning och stöd i din verksamhet, finansierat av Region Sörmland.

Läs mer här >>

____________________________________________________

LÄNKAR

Flens kommun
Nyföretagarcentrum
Almi
+ Katrineholm
Sparreholms företagarförening
Svenskt Näringsliv
Företagarna
Eskilstunakuriren
Ung Företagsamhet
Västra Sörmlands Näringsliv
Tillväxtverket
Skatteverket
Bolagsverket
Verksamt.se 

_________________________________________________

FRUKOSTMÖTEN & CLUB FORUM FLEN

Viktiga datum att notera i almanackan 2022.

Frukostträffar/Club Forum Flen hösten 2022
Onsdagen den 14 september

Näringslivets dag
Onsdagen den 16 november