AKTUELLT & AKTIVITETER

____________________________________________________

Att notera i almanackan inför hösten

13 september Frukostträff och Arbetsmarknadsmässa BCPW
26 september – Medlemsträff
5 oktober – Morgonsoffan Katrineholm
24 oktober – Näringslivets dag, Malmköping
8 november – Frukostmöte, Skjortan Flen
12 december – Frukostmöte, Skjortan Flen

_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Näringslivets dag

Näringslivets dag återkommer även detta år. Denna gång är Malmköping värd för evenemanget. Det blir studiebesök hos några utvalda företag i köpingen samt en minimässa på Hotel Malmköping. Datumet är den 24 oktober. Vi återkommer med mer detaljer framöver.

______________________________________________

Trevlig och informativ frukostträff

Den 14 december genomfördes årets sista frukostträff. Denna gång på Orresta Gård. Gäster var Anders Friberg projektledare Tillväxtprojekt Västra Sörmland och Jessica Hasanbegovic kommunjurist. Vi fick också en presentation och historielektion om Orresta Gård av ägaren Eva Gustafsson.

För dig som inte fick möjlighet att höra om den nya datalagen så återkommer Jessica till oss nästa frukostträff den 6 februari. Plast Skjortan, Flen.

Här kan du också läsa Jessicas presentation från frukostträffen

GDPR företag

______________________________________________

Träffar 2018

Här kommer datum för 2018 års träffar. Notera dessa i din almanacka (med reservation för ändringar). Vi återkommer om plats och klockslag för medlemsträffar och årsmöte.

2 februari – Morgonsoffan, Läppe
6 februari – Frukostmöte, Skjortan Flen
8 mars – Medlemsträff
16-17 mars – Näringslivsdag Katrineholm och KFV mässan (Katrineholm)
6 april – Morgonsoffan, Hälleforsnäs
11 april – Årsmöte
28 april – Mässan, GB-Hallen Flen
18 maj – Näringslivsförmiddag under Fest i Flen
12 juni – Frukostmöte, Skjortan Flen
12 september – Frukostmöte, Skjortan Flen
26 september – Medlemsträff
5 oktober – Morgonsoffan Katrineholm
25 oktober – Näringslivets dag, Malmköping
8 november – Frukostmöte, Skjortan Flen
12 december – Frukostmöte, Skjortan Flen

Kommunens ”En väg in” möten startar 11 januari och kommer sedan pågå varje torsdag varannan vecka med uppehåll i juli.

_________________________________________

Tack alla utställare och besökare för en trevlig kväll på minimässan under Näringslivets dag i Sparreholm.

Foto: Lighthouse AB, Helena Åkerberg

_______________________________________________

En liten kort film om mässan Bygga, Bo & Hälsa

_______________________________________________

Mässan är tillbaka!

Boka din plats på 2018 års mässa i Flen. Mer info finns på www.byggabohalsaflen.se

_______________________________________________

Här finner du Forum Flens brev till kommunledningen angående rekryteringen av ny kommunchef.

Kommunchefsrollen är viktig för en god samverkan med det lokala näringslivet!

Ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Grundläggande i arbetet med att utveckla ett bra företagsklimat är en god samverkan mellan kommunen och näringslivet. Den samverkan sker inte sällan med kommunens högsta ledning i politik eller förvaltning. I det pågående arbetet med en näringslivsstrategi har Flens kommun tagit fasta på detta och låtit arbetet ske i nära dialog med det lokala näringslivet och såväl kommunchef som näringslivschef har haft viktiga roller i arbetet.

Tjänstemannaansvaret för näringslivsfrågorna är olika fördelat i landets kommuner. Kommunchefen har emellertid – som kommunens högsta tjänsteperson och som ytterst ansvarig inför kommunstyrelsen – en viktig roll för en långsiktigt hållbar samverkan mellan kommun och lokalt näringsliv.

Forum Flen är en nätverksorganisation som arbetar för att utveckla samverkan mellan företagen i hela kommunen, och mellan företagen och Flens kommun. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

När nu kommunen rekryterar en ny kommunchef, har frågan ett stort intresse för oss.

Vi är medvetna om att det är kommunen som äger frågan och att kommunstyrelsen ansvarar för rekryteringsprocess och anställningsbeslut. Från Forum Flens sida vill vi  ändå passa på att ge er ett medskick i arbetet och uttrycka vår förhoppning om att  den nye kommunchefen har ett intresse för näringslivsfrågor och kan bidra till att det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet vidareutvecklas.

Vi ser fram emot att välkomna den nye kommunchefen i arbetet med att stärka näringslivsklimat och företagande i Flens kommun!

Med vänlig hälsning

Hannah Larsson
Ordf Forum Flen

_______________________________________________

Nya medlemmar

Dialect Katrineholm

_______________________________________________

Här kan du förra årets julnummer Forum Flen Magasinet. (Klicka på bilden) Nästa nummer kommer inför årets jul.

ffjulmagasinethemsida

_______________________________________________

Verksamhetsplan/Presentation Forum Flen

presentation-av-forum-flen

_______________________________________________