Varför bli medlem?

VARFÖR SKA DU BLI MEDLEM I FORUM FLEN?

Aktiviteter & Aktuellt

VAD HÄNDER HÄR NÄST?

Vi är våra medlemmar

SE VILKA MEDLEMMAR VI ÄR

FORUM FLEN

Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30-tal företagare i kommunen. Idén var att skapa en nätverksorganisation för en bättre samverkan mellan företagen i Hela kommunen. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

Föreningens uppdrag från sina medlemmar är att vara en möjliggörande för nätverkande för att skapa affärer och samarbetspartners. Föreningen ska också vara en port till kontakter runt om i övriga regioner med extra fokus på KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker).

VARFÖR BLI MEDLEM?

Forum Flen är en företagsförening som arbetar för att föra Näringslivets talan i kommunen. Vi finns till för dig och ditt företag i Hela ”Flensbygden”. Hos oss får du tillgång till ett brett kontaktnät inom kommunen men även hela KFV-regionen. Vi samordnar träffar allt från frukostträffar med olika teman till medlemsträffar med mingel och företagspresentationer. Föreningen bygger på en stark samverkan mellan våra företag.

Som Forum Flen medlem får du möjlighet till riktade utbildningar som vi samordnar med flera olika samarbetspartners, både för dig som företagsledare och din personal för subventionerade priser. Vi har ett gott samarbete i många frågor med Flens kommun via Näringslivskontoret. Du får möjlighet att direkt marknadsföra dig till övriga medlemmar via bland annat Forum Flen kortet. Vi arrangerar Sörmlands tredje största mässa där du har rabatt som utställare. Du får möjlighet att synas både med annonser och reportage i Forum Flen Magasinet som kommer ut två gånger om året till invånare i Flens kommun samt till cirka 2000 hushåll som ej är mantalsskrivna i kommunen (sommargäster, sommarstugeägare).

Dessutom har vi ”fantastiskt” kul ihop.

AKTUELLT

Mässan är tillbaka!

Boka din plats på 2018 års mässa i Flen. Mer info finns på www.byggabohalsaflen.se

_____________________________________________________

____________________________________________________

Här finner du Forum Flens brev till kommunledningen angående rekryteringen av ny kommunchef.

Kommunchefsrollen är viktig för en god samverkan med det lokala näringslivet!

Ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Grundläggande i arbetet med att utveckla ett bra företagsklimat är en god samverkan mellan kommunen och näringslivet. Den samverkan sker inte sällan med kommunens högsta ledning i politik eller förvaltning. I det pågående arbetet med en näringslivsstrategi har Flens kommun tagit fasta på detta och låtit arbetet ske i nära dialog med det lokala näringslivet och såväl kommunchef som näringslivschef har haft viktiga roller i arbetet.

Tjänstemannaansvaret för näringslivsfrågorna är olika fördelat i landets kommuner. Kommunchefen har emellertid – som kommunens högsta tjänsteperson och som ytterst ansvarig inför kommunstyrelsen – en viktig roll för en långsiktigt hållbar samverkan mellan kommun och lokalt näringsliv.

Forum Flen är en nätverksorganisation som arbetar för att utveckla samverkan mellan företagen i hela kommunen, och mellan företagen och Flens kommun. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

När nu kommunen rekryterar en ny kommunchef, har frågan ett stort intresse för oss.

Vi är medvetna om att det är kommunen som äger frågan och att kommunstyrelsen ansvarar för rekryteringsprocess och anställningsbeslut. Från Forum Flens sida vill vi  ändå passa på att ge er ett medskick i arbetet och uttrycka vår förhoppning om att  den nye kommunchefen har ett intresse för näringslivsfrågor och kan bidra till att det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet vidareutvecklas.

Vi ser fram emot att välkomna den nye kommunchefen i arbetet med att stärka näringslivsklimat och företagande i Flens kommun!

Med vänlig hälsning

Hannah Larsson
Ordf Forum Flen

____________________________________________________

Här hittar du datum för alla träffar 2017

Medlemsträffar

2017
Tisdagen den 14 februari (Kvällsmöte)
Torsdagen den 28 september (Kvällsmöte)
Torsdagen den 23 November (Kvällsmöte)

Företagsträffar

2017
Onsdagen den 25 januari (Frukostträff) Plats: Hotel Malmköping
Fredag den 24 mars (Förlängd frukostträff i samband med Näringslivsdagen KFV) Plats: Safiren Katrineholm
Fredagen den 19 maj (Frukostträff Fest i Flen)
Torsdagen den 22 juni (Sommarfrukost Lida Gård)
Torsdagen den 14 september (Frukostträff)
Torsdagen den 9 november (Frukostträff)
Torsdagen den 14 december (Frukostträff)

Årsmöte
Onsdagen den 5 april 17.00

________________________________________________

Nya medlemmar

Protagon AB / IT och musik och Flens Bowlingcafé

________________________________________________

Här kan du läsa senaste Forum Flen Magasinet (klicka på bilden)

ffjulmagasinethemsida

________________________________________________