Varför bli medlem?

VARFÖR SKA DU BLI MEDLEM I FORUM FLEN?

Aktiviteter & Aktuellt

VAD HÄNDER HÄR NÄST?

Vi är våra medlemmar

SE VILKA MEDLEMMAR VI ÄR

FORUM FLEN

Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30-tal företagare i kommunen. Idén var att skapa en nätverksorganisation för en bättre samverkan mellan företagen i Hela kommunen. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

Föreningens uppdrag från sina medlemmar är att vara en möjliggörande för nätverkande för att skapa affärer och samarbetspartners. Föreningen ska också vara en port till kontakter runt om i övriga regioner med extra fokus på KFV (Katrineholm, Flen och Vingåker).

VARFÖR BLI MEDLEM?

Forum Flen är en företagsförening som arbetar för att föra Näringslivets talan i kommunen. Vi finns till för dig och ditt företag i Hela ”Flensbygden”. Hos oss får du tillgång till ett brett kontaktnät inom kommunen men även hela KFV-regionen. Vi samordnar träffar allt från frukostträffar med olika teman till medlemsträffar med mingel och företagspresentationer. Föreningen bygger på en stark samverkan mellan våra företag.

Som Forum Flen medlem får du möjlighet till riktade utbildningar som vi samordnar med flera olika samarbetspartners, både för dig som företagsledare och din personal för subventionerade priser. Vi har ett gott samarbete i många frågor med Flens kommun via Näringslivskontoret. Du får möjlighet att direkt marknadsföra dig till övriga medlemmar via bland annat Forum Flen kortet. Vi arrangerar Sörmlands tredje största mässa där du har rabatt som utställare. Du får möjlighet att synas både med annonser och reportage i Forum Flen Magasinet som kommer ut två gånger om året till invånare i Flens kommun samt till cirka 2000 hushåll som ej är mantalsskrivna i kommunen (sommargäster, sommarstugeägare).

Dessutom har vi ”fantastiskt” kul ihop.

AKTUELLT

Välkommen till årets sista medlemsträff

Håkan Persson, VD på Dellner Dampers gästar träffen och berättar om deras spännande resa på den globala marknaden de verkar på. Gästar oss gör också Jan Andersson från vår systerförening Hallstahammar Promotion. Hur arbetar näringslivet och kommunen i Hallstahammar med samverkan.

Det blir även medlemspresentationer och mingel. Vi bjuder denna gång på en matig smörgås i julens tecken.

Tid: Torsdagen den 23 november kl 18.30

Plats: Lida Gård Flen

Anmälan till Joakim Andersson info@forumflen.se senast den 22 november!

_____________________________________________

Ny medlem

Välkommen AB El & Ventilation Sörmland till Forum Flen

www.elventilation.se

_____________________________________________

Den 29 augusti träffades styrelsen under en dag och arbetade fram Forum Flens verksamhetsplan. Här kan du läsa resultatet.

Verksamhetsplan 2017-2018

______________________________________________

Näringslivets dag (Sparreholm)

Vi startar dagen med studiebesök hos fyra företagare i Sparreholm. Start 13.00 Ullspinneriet. Vill du som företagare i kommunen åka med på resan anmäl dig till info@forumflen.se. Allmänheten välkomnar vi förts till minimässan som startar 17.00 på Björkhult.

En liten kort film om vår mässa Bygga, Bo & Hälsa

Nya medlemmar

Dialect Katrineholm

____________________________________________

Datum för företagsträffar och medlemsträffar hittar du också under fliken  ”Aktuellt och Våra Aktiviteter”

_______________________________________________

Mässan är tillbaka!

Boka din plats på 2018 års mässa i Flen. Mer info finns på www.byggabohalsaflen.se

_______________________________________________

Här finner du Forum Flens brev till kommunledningen angående rekryteringen av ny kommunchef.

Kommunchefsrollen är viktig för en god samverkan med det lokala näringslivet!

Ett bra företagsklimat är centralt för jobb, tillväxt och välfärd. Grundläggande i arbetet med att utveckla ett bra företagsklimat är en god samverkan mellan kommunen och näringslivet. Den samverkan sker inte sällan med kommunens högsta ledning i politik eller förvaltning. I det pågående arbetet med en näringslivsstrategi har Flens kommun tagit fasta på detta och låtit arbetet ske i nära dialog med det lokala näringslivet och såväl kommunchef som näringslivschef har haft viktiga roller i arbetet.

Tjänstemannaansvaret för näringslivsfrågorna är olika fördelat i landets kommuner. Kommunchefen har emellertid – som kommunens högsta tjänsteperson och som ytterst ansvarig inför kommunstyrelsen – en viktig roll för en långsiktigt hållbar samverkan mellan kommun och lokalt näringsliv.

Forum Flen är en nätverksorganisation som arbetar för att utveckla samverkan mellan företagen i hela kommunen, och mellan företagen och Flens kommun. Idag har föreningen över 100 medlemsföretag från alla branscher, stora som små.

När nu kommunen rekryterar en ny kommunchef, har frågan ett stort intresse för oss.

Vi är medvetna om att det är kommunen som äger frågan och att kommunstyrelsen ansvarar för rekryteringsprocess och anställningsbeslut. Från Forum Flens sida vill vi  ändå passa på att ge er ett medskick i arbetet och uttrycka vår förhoppning om att  den nye kommunchefen har ett intresse för näringslivsfrågor och kan bidra till att det goda samarbetet mellan kommunen och näringslivet vidareutvecklas.

Vi ser fram emot att välkomna den nye kommunchefen i arbetet med att stärka näringslivsklimat och företagande i Flens kommun!

Med vänlig hälsning

Hannah Larsson
Ordf Forum Flen

_______________________________________________

Här kan du läsa senaste Forum Flen Magasinet (klicka på bilden)

ffjulmagasinethemsida

_______________________________________________