Utveckling av medlemsförmåner

Hej, Alla medlemmar!

Vi vill gärna veta vad ni önskar för medlemsförmåner, samt om det är något ni kan erbjuda.