Kompetensstöd Flen

Inom företagarföreningen Forum Flen har vi vid flera tillfällen diskuterat hur
företagare inom kommunen kunde få tillgång till externt stöd och gjort ett
antagande:

1. Flens företag borde ha behov av hjälp, från tid till annan, i sakfrågor
och få ta del av erfarenheter som företaget i vanliga fall inte har
tillgång till.

2. Det borde finnas många kompetenta personer i Flen som är
intresserade av att dela med sig sin kunskap och ha ”ett finger” i Flen’s
näringsliv.

I Forum Flens styrelse har vi därför tagit ett beslut att gå ut med en enkät till
alla medlemmar inom Forum Flen för att bättre förstå om vårt antagande ovan
är riktigt eller ej.

Vi har som arbetsnamn på detta valt Kompetensstöd Flen (KSF) och grovt skapat nedanstående beskrivning som verksamhetens syfte. KSF är tänkt att vara en träffpunkt där senior affärs-och organisationskompetens erbjuds och där erfarenhet och kunskap utväxlas mellan kollegiets ledamöter och deras kunder. En medverkan som kan ge uppdrag för seniorer och företag/verksamheter nya dimensioner.

KSF erbjuder även en stunds samvaro som leder till ett socialt nätverk samt även kompetensökning för deltagarna. Med deltagarna menas både KSF:S medlemmar samt intresserade företag i Flens kommun KSF har idag några få medlemmar inom managementkonsultområdet med mångårig erfarenhet av olika organisatoriska utmaningar som marknad/försäljning, process orientering, ledningsarbete, kvalitetsarbete, ekonomistyrning m.m. i affärer och verksamheter utifrån behov och nytta. KSF:s syfte är att:

  • Erbjuda ledamöternas kompetens till företag inom Flens kommun
  • Bidra till utvecklingen av Flens näringsliv
  • Om så önskas, deltaga i styrelsearbete
  • Förstå behov och drivkrafter bakom Flens näringsliv
  • Genomföra seminarier inom aktuella områden
  • Skapa och underhålla kundrelationer samt utvidga kontaktnätet.

Utifrån ovanstående skulle vi därför uppskatta om du hade lust att svara på
nedanstående frågor genom att fylla i formuläret här nedan senast 30 november 2019.

Vi återkommer innan 15 december med en sammanställning av allas svar.

Hälsningar
Forum Flen