Välkommen till Företagsföreningen Forum Flen – Nätverksstöd nystartade företag

Projektet ”Nätverksstöd nystartade företag” under Covid 19.

Tack vare Sörmlands Sparbanks stödfond för att mildra pandemins effekter på lokalsamhället kan vi nu erbjuda dig som startat företag fritt medlemskap under 1 år i föreningen.

Projektet ”Nätverksstöd nystartade företag” vänder sig till dig som har startat företag från 1 juli 2019 och framåt. Möjligheten att få sin ansökan beviljad beror på hur många som söker då vi har ett maxtak på medel för projektet. Detta styrs av när ansökan kommer in vid öppnandet för ansökningstiden och prioriteras av turordning.

Syfte

Projektet är ett samarbete mellan Forum Flen och Sörmlands Sparbank för att stötta näringslivet under Covid 19 samt att främja företag att växa och leva vidare efter pandemin.

Kravspecifikation på sökande företag

Din ansökan skickas in till Forum Flens styrelse via formuläret här på Forum Flens hemsida som behandlar din ansökan. Kravet är att ditt företag har startats under perioden ovan och haft verksamhet i minst 6 månader (Datumet för godkänd F-skatt. Bifoga registerutdrag från Skatteverket). Ditt företag får ha max 6 anställda oavsett bolagsform. Du behöver också beskriva kortfattat om din verksamhet i ansökan.

Som medlem i Forum Flen och med mindre än 6 anställda så betalar man en insatts första året på 1000 kr samt 1000 kr ex moms i serviceavgift per år. År 2 och framåt betalar man endast serviceavgiften. Det är denna summa som vi nu med hjälp av Sörmlands Sparbank kan erbjuda fritt under ett år.

Till nästa år hoppas vi att du vill fortsätta vara medlem i föreningen. En serviceavgift skickas då ut på 1000 kr ex moms. Då detta är ett stöd för att underlätta din start som företagare så kommer insatsen (1000 kr) som betalats in som stöd för ditt företag tillfalla föreningen om ditt företag väljer att lämna efter detta år, kommande år eller om föreningen avyttrar sin verksamhet.

Välkommen till Forum Flen.

Observera att din ansökan kan avslås om din verksamhet inte följer Forum Flens eller
Sörmlands Sparbanks stadgar och värdegrund.

Information om registerhantering GDPR finns på vår hemsida under fliken ”Om oss”