• Forum Flen

  Forum Flen satsar på Flensbygden!

  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden
  • Forum Flen är en ekonomisk förening och ägs av dess medlemmar.
  • Forum Flen satsar på bygden, möjligheterna finns, hoppas att Du också vill satsa på Flensbygden
 • Handlargrupp

  Handlargrupp

  Forum Flens Handelsgrupp

  Forum Flens Handelsgrupp är en del av Forum Flen. Gruppen består av handlare och affärsidkare i Flens kommun. Syftet med gruppen är att få handlare och affärsidkare att samarbeta för en bättre handel i Hela Flens kommun.

  Viktiga frågor för gruppen;

  • Att få våra invånare att handla mer på hemmaplan.
  • Större kännedom om varandras verksamheter (det inte jag har kanske du har)
  • Gemensam marknadsföring
  • Dela med sig av tips och idéer
  • Prata positivt om varandra samt om Flensbygden

  Bli en del av en starkare handel i Flens kommun

  Välkommen till Forum Flens handelsgrupp

  Som Handlare/Affärsidkare kan vi också tipsa om Handlarnas egen facebooksida

  https://www.facebook.com/groups/336145069843449/

  För mer info kontakta
  Joakim Andersson Samordnare Forum Flen
  Tele: 070-4410495
  info@forumflen.se

 • En väg in

  En väg in – för Näringslivet

   Nu är det lättare för dig som företagare att få hjälp av kommunen.

  ”En väg in”  är ett arbetssätt som innebär ökad tillgänglighet, snabbare handläggning och därmed förbättrad service för dig som företagare i kommunen.

  I arbetsgruppen ”En väg in” ingår miljökontoret, näringslivskontoret, plan- och byggkontoret, räddningstjänsten, Socialförvaltningen med serveringstillstånd och Tekniska förvaltningen med gatukontoret.

  Offentlig upphandling

  Har du fler frågor angående offentliga upphandlingar kontakta

  Åsa Johansson
  Controller inom inköp och upphandling
  Kommunledningsförvaltningen, Flens kommun
  Sveavägen 1, 642 81 Flen
  Telefon: 0157-430 128
  asa.johansson@flen.se

    

 • Verksamhetsplan

  Här hittar du Forum Flens Verksamhetsplan 2018-2019

  Verksamhetsplan Forum Flen 2018-2019

 • Information om registerhantering

  Information om registerhantering

  Omfattning

  Forum Flen är en ekonomisk förening med syfte att utveckla näringslivet i Flens kommun genom att underlätta samarbete mellan medlemmarna och kommunen. För att kunna stödja den kommunikation som behövs måste Forum Flen upprätthålla register där viss personinformation finns. De register som Forum Flen upprätthåller ska primärt innehålla de företag som verkar inom Flen, både nuvarande och potentiella. Kontaktpersoner är de som har en officiell företrädarroll i företagen eller där annan kontaktperson anvisats av företaget.

  Policy

  Forum Flens register med personinformation ska enbart innehålla sådan information som kan underlätta kontakt med och mellan företagen eller underlätta kompetensmässigt samarbete (företag, namn, telefonnummer, besöksadress, mailadress och befattning/tjänst/kompetens).

  Forum Flen ska eftersträva att ha så få, centrala register som möjligt och inga lokala register annat än arbetskopior för aktuella projekt/aktiviteter. Centrala register hanteras under ansvar av styrelsen. Rättning och uppdatering ska ske löpande men ses över minst en gång per år. Borttagning av information ska utan fördröjning ske vid dessa tillfällen så snart som kontaktuppgifterna inte längre är relevanta. Föreningens register får inte lämnas till tredje part. Den får endast användas av föreningen själv.

  Utsedd ansvarig

  Frågor om register och begäran om borttagning från register skickas till info@forumflen.se.

  Forum Flen har följande register:

  1. Medlemsregister. Omfattar föreningens medlemsföretag och utsedda kontaktpersoner.
  2. Medlemsförteckning på hemsidan (http://forumflen.se/medlemskap/vara-medlemmar/).Innehåller ingen personinformation utan länkar direkt till respektive företags hemsidor.
  3. Sändlista för information till nuvarande och potentiella medlemmar samt andra intressenter.Innehåller namn, företag, mailadress och telefonnummer.
  4. Lokala, tillfälliga register som stödjer projekt och samarbeten inom speciella områden.

  Förutsättningar och regler för registren:
  • Sändlista får användas för att underlätta kontakter mellan deltagarna på listan. Den får också

  användas för distribution av information i de fall styrelsen för Forum Flen anser att informationen stödjer föreningens intressen.

  Information

  Information om vår hantering av personuppgifter ska finnas på Forum Flens hemsida. Initialt skickas information ut till samtliga som finns på Sändlistan. Därefter kommuniceras informationen vid registrering av nya deltagare på sändlistan.

  Forum Flens styrelse, 2018-05-17

 • Styrelse

  Forum Flens styrelse består av:

  Ordförande: Hannah Larsson Kvalité Häst & Hund hannah@kvalitehasthund.com 
  Ledamot: Minna Stucki Unilever Produktion/GB Glace Flen minna.stucki@unilever.com
   
  Ledamot: Mårten Ingestad Ingestad Consulting AB
  marten@ingestadconsulting.com 

  Ledamot: Maria Hammarbäck Sörmlands Sparbank
  Maria.Hammarback@sormlandssparbank.se 
   
  Ledamot: Håkan Falck Egen företagare
  haakan.falck@gmail.com
   
  Ledamot: Roger Johansson Public Partner AB
  roger@publicpartner.se

  Ledamot: Caroline Lindh Vallinska Bokhandeln
  caroline@lindh.se
   
  Ledamot: Staffan Krause Handelsbanken stkr03@handelsbanken.se 
   
  Ledamot: Niklas Landin Volvo Production Niklas.Landin@volvo.com 
   
  Administratör/Samordnare: Jocke Andersson info@forumflen.se
  Telefon: 070-4410495